top of page
בית קוגנטיקה.png

אקטיבציה התנהגותית לטיפול בדיכאון

אקטיבציה התנהגותית לטיפול בדיכאון (1).png

על מנת להיחלץ ממעגל הדיכאון יש לסייע למטופל לשנות את התנהגותו על ידי אקטיבציה התנהגותית, כך שיתאפשר לו להרחיב את התנסותו בעולם הממשי, הפחתת ההסתמכות על הרומינציות ולמידה מתוך עשייה. אקטיבציה התנהגותית מהווה קו ראשון לטיפול בדיכאון, ומאחר והיא כוללת מספר רכיבים טראנסדיאגנוסטיים, ניתן להשתמש בה בטיפול במגוון הפרעות נוספות (PTSD, OCD, GAD) או בלא קשר לאבחנה פסיכיאטרית ספציפית. כיצד נוכל לייצר התערבות אפקטיבית של אקטיבציה התנהגותית, המבוססת על ערכי המטופל ולסייע למטופלים מדוכאים לבחור התנהגויות אדפטיביות יותר ולהתמיד בהן על אף היעדר מוטיבציה ואמון בשינוי, המאפיינים דיכאון באופן אינהרנטי?

התמודדות עם דיכאון היא תופעה שכיחה במאה ה-21, והיא הולכת וגוברת מאז פרוץ מגפת הקורונה על רקע פגיעה באורחות חיים וצמצום אפשרויות פעולה בעולם לצד היעלמות מעגלי התמיכה החברתית וחווית הבדידות.

דיכאון מתאפיין בחוסר הנאה מפעילויות שבעבר הסבו הנאה (אנהדוניה), מצב רוח כללי ירוד ועוד מגוון שינויים רגשיים, פיזיולוגיים, קוגניטיביים והתנהגותיים. בדיכאון עולות שוב ושוב רומינציות שליליות לגבי העצמי והוא מלווה בהלקאה עצמית לצד חוסר אמונה ששינוי הוא אפשרי. הקוגניציות השליליות מובילות לבחירה בהתנהגויות לא אדפטיביות שמלבות את מצב הרוח הירוד ומשמרות את הדיכאון.

בסדנת אומן פרופסור מרטל יציג את גישת האקטיבציה ההתנהגותית, וילמד כיצד לעשות פורמולציה של המקרה בשפה של אקטיבציה התנהגותית, כיצד לקבוע את המשימות ההתנהגותיות, לסקור אותן וכיצד לנטרן. פרופסור מרטל יתייחס לקשיים של המטופל והמטפל בעת שימוש בגישת האקטיבציה ההתנהגותית, ויתמקד בהתמודדות עם רומינציות, הלקאה עצמית, הימנעות, ותכנון לעתיד למניעת הישנות הדיכאון.

 

הסדנה מכוונת ללמד את המשתתפים כיצד ליישם את גישת האקטיבציה ההתנהגותית בחדר-הטיפולים, ותכלול הדגמות.במהלך הסדנה פרופסור מרטל ישתמש במתודת משחק תפקידים על מנת להדגים ולהעמיק את תוכן ההרצאה שיועבר. את המטופל ישחק דן סאקס פסיכולוג ומדריך אימון מכוון (גישה מתפתחת להדרכה מבוססת תרגול כישורים). משחק התפקידים ימחיש מהלך טיפולי בדיכאון, ויכלול הקניית מיומנויות הנדרשות לטיפול בדיכאון.

Martell_Christopher_R._264877.jpg

 

הסדנה המקוונת כוללת 2 מפגשים (8 ש"א) ותתקיים בימי ראשון בתאריכים: 

13.2.22, 27.2.22 בשעות: 19:00-22:00

עלות: 640 ש"ח. למתמחים - 500 ש"ח 

הסדנה מיועדת לפסיכולוגים, עו"ס, פסיכיאטרים, מטפלי CBT, מטפלים בהבעה ויצירה, מטפלים בתנועה, קרימינולוגים

מרטל תיאור.png
bottom of page