top of page
מגזין

מילים מסייעות לנו לנסח את החוויה שלנו ולתקשר אותה לאחר, והן מתפקדות באופן כפול כגורעות מהממשות, כמו גם מעשירות אותה. במגזין שלנו ננסה לתת מילים כדי לחדד רעיונות, להנגיש חשיבה ופרקטיקה, ובעיקר - לגעת בלב - ובתקווה להעשיר יותר מלגרוע.

חיפוש
bottom of page