top of page
תערוכות

כאנשי טיפול שעובדים בקליניקה, אנחנו חשים זכות לצאת מחדר-הטיפולים ולהפיק תערוכות שיסייעו לעורר שיח ומודעות על נושאים משמעותיים. האפשרות להציע נושא להתבוננות משותפת, ולאפשר שיח עליו דרך פרספסקטיבות ומדיומים שונים, יקרת-ערך, ייחודית ומרתקת בעיננו. התערוכות הן וירטואליות ומוצגות כאן באתר. 

מהפכות ותהפוכות (הנפש) (3).png
מהפכות ותהפוכות (הנפש) (3).png

קול קורא

1.png
למרוט או למרוד - פתיח.png
bottom of page