top of page
הקליניקה פוגשת את מדעי המוח כותרת.png

בעשורים האחרונים חלו תמורות וחידושים רבים בחקר המוח, שנושאים עימם משמעויות תיאורטיות וקליניות. הקורס יציג תובנות מחזית מחקרי ה-neuroscience והתבוננות מחודשת על תהליכים פסיכותרפויטים בחדר-הטיפולים.

תיאור לאתר.png

הקורס בהנחיית ד"ר הדס מור אופק, פסיכולוגית קלינית ומדריכה בפסיכותרפיה וב-cbt, שעוסקת באינטגרציה בין שיטות פסיכותרפיה שונות לבין מדעי המוח. מנהלת תוכנית הכשרה לטיפול קוגנטיבי-התנהגותי.

הרשמה.jpg
נגיעות קליניות.png
פירוט כללי.png
עלויות לפי חלוקה למודולות.png
עלויות לכל הסדרה.png
bottom of page