top of page

מיניות היא חלק חשוב מהחיים – היא מהווה את הבסיס לעצמיות שלנו, ויכולה להיות מקור למשחקיות, עונג ויצירתיות, כמו גם לתרום לבריאות נפשית וגופנית. אם כי רוב המטופלים לא פונים לטיפול נפשי סביב היבטים של מיניות, היא נוכחת, ולעיתים חיוני להתייחס אליה באופן ישיר.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לאורך סדרת ההרצאות נתייחס למיניות כתוצר המפגש בין דחף לתרבות, התקשרות, חיברות ותרבות, ונעסוק בסוגיות רלוונטיות מהקליניקה: מיניות והתקשרות, עונג והתמסרות, פנטזיה מינית במרחב הטיפולי, ממדי זהות מינית ומגדרית, מיניות לאחר טראומה מינית, פרברסיה ו-BDSM. כמו כן, נחדד את ההקשבה שלנו להיבטים של מיניות כפי שהם באים לידי ביטוי בחדר-הטיפולים בהעברה-העברה נגדית ודרך היבטים גופניים.

 

הסדרה נרקמה מתוך כוונה להעלות מודעות לעבודה עם מיניות בחדר-הטיפולים, תוך הדגשת חשיבות הכרות המטפל את עצמו במפגש עם מיניות כחלק ממתן טיפול מותאם ומיטיב.

פרצוף.png
2_edited_edited.jpg
מועד.png
תוכניה נטו2.png
תוכניה נטו1.png
עלויות מעודכנות.png
bottom of page