top of page
הסמינר הקליני (2).png
סמינרים

מרכז הסמינרים הוא שיתוף פעולה בין מרכז 'קוגנטיקה' – המרכז הישראלי לטיפול התנהגותי קוגניטיבי - ובין 'הקומה השישית'. הלמידה במרכז הסמינרים היא הזדמנות ללמוד מטובי הקלינאים והחוקרים בארץ, ולטעום מההכשרה הייחודית במרכז קוגנטיקה.

הסמינר הקליני.jpg

להכיר את התיאוריות הקיימות ולנוע איתן לפרקטיקה 

bottom of page