top of page
הרצאות וקורסים

ההרשמה החלה

ההרשמה החלה

קאבר לסמינר.png
קאבר לסמינר.png

ההרשמה החלה

תוכנית ההעמקה - בית הספר לפסיכותרפיה מבוססת מחקר ומצויינות קלינית (1).png

התכנית התחילה אבל עדיין ניתן להירשם לחלק מהסמינרים

גוף ומיניות.jpg

ההרשמה הסתיימה

Creative (8).png
הקליניקה פוגשת את מדעי המוח כותרת.png

ההרשמה הסתיימה

ההרשמה בעיצומה

פגיעה1עצמית.png

ההרשמה הסתיימה

דימוי גוף וסכמת גוף.png
להפגש עם מיניות בחדר הטיפולים כותרת.png

ההרשמה הסתיימה

bottom of page